English

Sesiwn 1:
Cyflwyniad i Iechyd a Diogelwch

Erbyn diwedd y sesiwn byddwch chi’n gallu:

 • Egluro deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch yn y sector
 • Gallu nodi achosion marwolaethau a damweiniau
 • Rhestru peryglon ar ffermydd

Beth yw’r mathau o ddamweiniau ac achosion marwolaethau?

Marwolaethau ar ffermydd

Achosion mwyaf cyffredin marwolaethau yw:-

 • cerbydau;
 • cael eich taro gan wrthrych sy’n symud neu’n cwympo e.e. byrnau, coed;
 • cwympo o uchder, tagu neu foddi;
 • cysylltiad â pheiriannau;
 • anaf gan anifail;
 • cael eich caethiwo gan rywbeth sy’n cwympo neu’n dymchwel;
 • cysylltiad â thrydan.

Anafiadau ar ffermydd

Achosion mwyaf cyffredin anafiadau sydd ddim yn achosi marwolaeth yw:-

 • trin, codi neu gario;
 • llithro, baglu neu gwympo ar yr un lefel;
 • cael eich taro gan wrthrych sy’n symud;
 • cwympo o uchder;
 • cysylltiad â pheiriannau;
 • cael anaf gan anifail.

Trafod!

Faint o beryglon welsoch chi?

Crynodeb

 • Mae llawer o beryglon ym myd amaeth.
 • Mae llawer o bobl yn cael eu hanafu neu eu lladd mewn blwyddyn ar ffermydd.
 • Mae hyfforddiant a phrofiad yn gallu helpu i leihau’r peryglon